Avloppsspolning och slamsugning


Med modern och effektiv utrustning utför vi alla typer av spoluppdrag, vi hjälper dig med allt från akuta avloppsproblem till planerade underhåll av t.ex. kommunala avloppsledningar och processledningar.

PULS har flera kombinerade spol- och slamsugningsfordon med anpassad kapacitet beroende på arbetsuppgifter. Fordonen kan ha små pumpar för mindre problem med avlopp eller dubbla pumpar för slamsugning av stora kulvertar. Vissa av våra bilar är dessutom utrustade med vattenåterviningssystem.

Med vattenåterviningssystem kan du som har ett utspritt ledningsnät eller har långa ledningar med stora dimensioner göra STORA kostnadsbesparingar! Kontakta oss! Att återvinna spolvattnet är också att värna om våra naturresurser!

Våra fordon kan vid behov utrustas med verktyg för rotskärning som sätts in vid rensning av avlopp där rötter trängt in i ledningarna. Verktyget används också mot hårda fettpåbyggnader.