Avloppsspolning och slamsugning


Med modern och effektiv utrustning utför vi alla typer av spoluppdrag, vi hjälper dig med allt från akuta avloppsproblem till planerade underhåll av t.ex. kommunala avloppsledningar och processledningar.

Kombinerade spol- och slamsugningsfordon
PULS har flera kombinerade spol- och slamsugningsfordon med anpassad kapacitet beroende på arbetsuppgifter. Fordonen kan ha små pumpar för mindre problem med avlopp eller dubbla pumpar för slamsugning av stora kulvertar. Vissa av våra bilar är dessutom utrustade med vattenåterviningssystem.

Hetvattenspolning
Vi utför även hetvattenspolning i fastigheter och industrier. Metoden innebär att beläggningar som fastnat i rören spolas bort och löses upp med högt tryck och hett vatten. Hetvattenspolning kan behövas om du till exempel hör kluckande/bubblande ljud från ditt avlopp eller om avrinningen i vasken blir sämre. 

Vattenåtervinningssystem
Med vattenåterviningssystem kan du som har ett utspritt ledningsnät eller har långa ledningar med stora dimensioner göra STORA kostnadsbesparingar! Kontakta oss! Att återvinna spolvattnet är också att värna om våra naturresurser!

Rotskärning
Våra fordon kan vid behov utrustas med verktyg för rotskärning som sätts in vid rensning av avlopp där rötter trängt in i ledningarna. Verktyget används också mot hårda fettpåbyggnader.