Högtrycksspolning


Rensa rören med högtrycksspolning

Dålig lukt, stopp, fettavlagringar, bubbelljud, hyresgäster som klagar, bakteriehärdar etc. Känner du igen problemen?

PULS kan utföra en fastighetsspolning med mycket kort varsel. Vår specialdesignade spolbil är inte bredare än en personbil, vilket gör att den kommer fram i princip överallt.

Vi kan presentera en rensmetod som är snabb och kostnadseffektiv. En metod som verkligen rensar rören.

Vårt arbete bygger på rengöring/rensning med högtrycksspolning och roterande munstycken. Vår fastighetsspolning genomförs med variabelt tryck upp till 400 bar. Trycket kan givetvis anpassas för äldre och mer känsliga rör. Under spolningen använder vi varmvatten (70 grader) vid avlägsnande av fett i ledningarna.

Efter utförd fastighetsspolning städar vi och lämnar ett rent och fräscht resultat.