Olje- och farligt avfallstransporter


Transport av farligt gods och farligt avfall är också en stor del i PULS verksamhet. Puls transporterar farligt gods och avfall för olika uppdragsgivare.

Vissa uppdrag sker genom avtal med olika företag t.ex. Sysav i Malmö.

Vi utför där hämtning av olika lösningsmedel, syror / baser, spillolja och sludge för slutligt omhändertagande.

Vi utför även besiktning av oljeavskiljare.