Olje- och farligt avfallstransporter


Transport av farligt gods och avfall är en stor del av PULS verksamhet. Vissa uppdrag sker genom avtal med olika företag t.ex. Sysav i Malmö.

Vi utför hämtning av olika lösningsmedel, syror/baser, spillolja och sludge för slutligt omhändertagande.

Vi utför även besiktning av oljeavskiljare.