Abonnemang avloppsrör

Källsortering av vatten: Abonnemang för avloppsrör

Ledningar och avloppsrör som underhålls bristfälligt riskerar att orsaka stora skador i infrastrukturen. Åtgärder som vidtas reaktivt är dessutom förknippade med höga kostnader.

Alla fastigheter som är anslutna till den kommunala VA-anläggningen är skyldiga att följa ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanlägg-ningen) samt PBL (Plan- och bygglagen). Båda kräver bland annat att ledningarna underhålls för att fungera korrekt.


Med Puls abonnemang för avloppsrör ser vi till att ert VA-system fungerar korrekt och att ni följer gällande lagstiftning. Puls tar ett helhetsansvar och sköter allt. Systemet är uppkopplat dygnet runt, året runt och fungerar ungefär som ditt larmsystem.

Abonnera på tjänsten för avloppsrör

Vi erbjuder en komplett och hållbar skötsel av avloppsrören. Avtalstiden är 3 år.

Det här ingår: 

  • Underhållsspolning av avlopp till kommunal anslutning i samtliga lägenheter.
  • Hållbart omhändertagande av det fett som fastnat i ledningarna som sedan används i biogasproduktion eller tillverkning av biodiesel.
  • Besiktningsfilmning av stammar och bottenplattor för bevakning av lednings- renoveringsåtgärder vid behov.
  • Jourhållning dygnet runt, året runt.

Åtgärder vid stopp i avloppet orsakade av oaktsamhet eller vårdslöshet av hyresgäst/boende i lägenheten debiteras enligt gällande A-prislista. Det åligger Puls AB att genom dokumenterad inspektion påvisa stoppets karaktär innan debitering sker.

Välkommen att kontakta oss för att få ett prisförslag som är anpassat efter dina fastigheter.

FLER TJÄNSTER INOM Källsortering av vatten

Källsortering av vatten


Med konceptet ”Källsortering av vatten” hoppas vi underlätta för våra kunder att ta ett större ansvar i vattnets cirkulära kretslopp. Tjänsterna grundar sig i att Puls tar ett helhetsansvar och säkerställer en hållbar hantering av vattnet. Genom ett kontinuerligt och korrekt underhåll hindrar vi att farliga ämnen når dagvattnet och förebygger stopp och översvämningar.

 

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

VILL DU VETA MER?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

VILL DU VETA MER?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500