Farligt avfall? Vi hjälper dig med rapporteringen!

Sedan 1 november har kraven ökat och alla verksamheter som producerar farligt avfall måste rapportera det till Naturvårdsverkets databas.

Tjänster

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 046 25 78 50