Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tack för ditt intresse för Ohlssonsgruppen. Vi vill att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter är skyddade när du besöker våra webbplatser. Därför tar vi skyddet av dina personuppgifter på allvar. Vi följer bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Förordningen är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Denna tillsammans med 'Dataskyddslagen' ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU

Du ska veta när vi samlar in vilka uppgifter och hur vi använder dem. Vi har vidtagit åtgärder som säkerställer att föreskrifterna om uppgiftsskydd följs både av oss och externa tjänsteleverantörer.

Puls – Planerad Underhållsservice Aktiebolag (PULS), Verkstadsvägen 2, 24534 Staffanstorp, organisationsnummer 556379-1259, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av PULS. 

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är information om din identitet. Det är uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det är inte nödvändigt att ange sådana uppgifter för att använda våra webbplatser. I vissa fall behövs emellertid namn och adress samt ytterligare uppgifter för att kunna utföra den tjänst som du önskar av oss.

Detta gäller till exempel om du beställer en tjänst, använder Mitt Ohlssons eller fyller i ett kontaktformulär. Därutöver sparar och använder vi bara uppgifter som du ger oss frivilligt eller automatiskt.

Om du använder våra servicetjänster samlar vi endast in de uppgifter vi behöver för att kunna utföra tjänsterna. Användning av personuppgifter sker uteslutande för att kunna utföra önskade tjänster och för att skydda egna legitima affärsintressen.

BEGRÄNSNING AV ÄNDAMÅLET

De personuppgifter som du ställer till förfogande, samlas in, behandlas och används enbart för de ändamål som du har fått information om. Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part utan att du har samtyckt till detta.

Insamling av personuppgifter samt överföring av dem till statliga institutioner och myndigheter som har rätt att få denna information, sker endast inom ramen för tillämplig lagstiftning eller om vi är förpliktigade att göra detta genom ett domstolsbeslut. Våra medarbetare och de tjänsteleverantörer som anlitas av oss är förpliktigade till sekretess och att följa bestämmelserna i dataskyddslagen.

OM COOKIES

Klicka här för att ta del av vår cookie-policy.

INFORMATION

Om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till Ohlssonsgruppens 'Dataskyddssamordnare', som du når via info@ohlssons.se. Samordnaren står också till förfogande när det gäller begäran om information eller om du har förslag eller klagomål.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

VILL DU VETA MER?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500