Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Som ett av södra Sveriges största bolag inom VA-underhåll tar Puls ett stort ansvar för miljö, kvalitet och arbetsmiljöfrågor. Vi vill vara en förebild inom området och inspirera andra till att ta större ansvar. Vi strävar därför efter att uppmuntra våra leverantörer, samarbetspartners och kunder att precis som vi arbeta aktivt och transparent med dessa frågor.

Tack vare att våra ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö är certifierade kan du som kund och samarbetspartner känna dig extra trygg med Puls.

Miljö

Vi måste alla värna om jordens ändliga resurser och medverka till en minskad klimatpåverkan. Vårt mål är att ha en fossilfri verksamhet.

I våra tankar är strävan efter hållbarhet viktig. I drivmedelstanken kör vi fossilfritt och i vattentanken har vi återvunnet vatten i den mån det är möjligt. Flera av våra spolbilar är av typen vattenåtervinnare vilket innebär att de spolar med återvunnet vatten, för att värna om grundvattnet som är en viktig naturtillgång.

Puls är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Kvalitet

Det primära kvalitetsmålet är att erbjuda kundorienterade helhetskoncept inom hållbara industriservice- och VA-tjänster.

Vi strävar efter att ständigt öka kvalitén på våra tjänster genom att frekvent utbilda vår personal. Det är även tack vare ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som vi förbättrar verksamhetens kvalitet varje dag. En viktig del i att utveckla våra tjänster är att vara lyhörda gentemot våra kunder och hålla oss uppdaterade inom aktuella råd och rön.

Puls är certifierade enligt ledningssystemet för kvalitet, ISO 9001.

Arbetsmiljö

Vi har som mål att inte ha några arbetsplatsolyckor alls.

Med en säkerhetsmedveten företagskultur ser vi till att skapa en verksamhet som inbjuder till dialog och som strävar efter att alltid bli bättre.

För att varje uppdrag ska kunna genomföras på bästa möjliga sätt krävs, förutom rätt verktyg och fordon, kompetens hos såväl den som utför arbetet som hos arbetsledningen. Det handlar om allt från eco driving till säkerhetsrutiner.

För att uppnå och skapa förutsättningar för allt detta, genomför vi kontinuerliga riskanalyser, använder tillbudsrapportering och avvikelsehantering.

Puls är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

 

Läs mer

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500