Slamsugning

Slamsugning av avloppssystem

Regelbunden slamsugning är en förutsättning för att avloppssystemet ska fungera optimalt. PULS utför alla typer av slamsugning enligt dina behov. Vår slamsugningsenhet förfogar över ett flertal specialanpassade fordon och har hela registret av tjänster inom slamsugning.

Slamsugaren kan användas till att suga upp de flesta vätskor. Flertalet av våra slamsugningsfordon är försedda med spolaggregat för att samtidigt kunna rengöra och avhjälpa mindre stopp. Puls hjälper dig med slamsugning av bland annat:

  • Trekammarbrunnar
  • Pumpgropar
  • Dagvattenbrunnar
  • Septiktankar
  • Slutna tankar
  • Reningsverk
  • Oljeavskiljare
  • Fettavskiljare
  • Tömning av bassänger
  • Rännstensbrunnar

Slamsugning av dagvattenbrunnar

Regelbunden slamsugning av dagvattenbrunnar är nödvändigt för att de ska klara de regnmängder som faller i Sverige. Utan underhåll kan den bli igensatt vilket kan leda till översvämningar av gator, parkeringsytor och andra områden.

SCHEMALÄGG UNDERHÅLL OCH RENSNING AV AVLOPP

Du kan även välja att få hjälp med schemalagt underhåll och rensning av avlopp. Det innebär att vi utför tömningar och spolning utefter ett schema som vi tillsammans kommer överens om.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500