Kommun

VA-tjänster för kommuner

Puls arbetar idag i ett 20-tal kommuner med ansvar för allt från spol- och slamsugning till filmning, inspektion och relining. Genom att arbeta både förebyggande och underhållande ser  vi till att VA-nätet fungerar som det ska i kommunerna. 

Vi har även många kunder inom t.ex. kommunala fastighetsbolag, vilka vi bland annat hjälper med underhållsspolning i lägenheter. 

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500