Certifikat och dokument

Certifikat och dokument - för din trygghet

ISO-certifiKAT

Puls är miljö-, kvalitet-, och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

Genom att arbeta aktivt med frågor som rör utveckling, kvalitet och miljö kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle. Du som kund kan då känna dig trygg med att välja oss som partner.

 

 

Tillstånd för transport av farligt avfall 

En viktig del i vår verksamhet är att hindra att farliga ämnen når vår natur, inte minst våra vattendrag. Tillståndet för transport av farligt avfall, utfärdat av Länsstyrelsen Skåne, visar att vi har rätt förutsättningar för ett säkert omhändertagande av avfallet för att skydda såväl hälsa som miljö.

Ladda ned här [pdf]

 

ALLMÄNNA VILLKOR

Puls allmänna villkor för hantering av farligt avfall. Ladda ned här [pdf]

Sveriges Åkeriföretags allmänna villkor - slam 95. Ladda ned här [pdf]

 

ACKREDITERING

Puls AB är ett oberoende kontrollorgan som är ackrediterade i följande:

  • Femårsbesiktning och sexmånaderskontroll för oljeavskiljare
  • Cisternkontroll
  • Provtryckning/trycksättning
  • Kontroll av sekundärskydd

All verksamhet inom ackrediteringen utförs givetvis med sekretess. 

Ladda ned ackrediteringsmärket här. [jpg]

VILL DU VETA MER?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500