Cisternvård

Kontroll av cisterner och oljetankar


Cisterner, oljetankar och kemikaliecisterner ska enligt lag rengöras och kontrolleras var sjätte eller var tolfte år för att undvika skador och läckage. Vi hjälper dig att säkerställa att din cistern är i gott skick genom rengöring, besiktning och kontroll. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav. 


Vi hjälper dig med:

  • Tömning
  • Rengöring
  • Besiktning
  • Provtryckning
  • Täthetskontroll
  • Sekundärskyddskontroll

Vi är ackrediterade enligt SWEDAC att utföra kontroll av alla typer av cisterner och tankar upp till 50 m³. 

Efter utförd kontroll och rengörning kör vi det uppkommna avfallet till en godkänd behandlingsanläggning där vattnet renas och oljehaltigt slam tas om hand. 

Rengörning och Sanering av cisterner

Har du en cistern eller tank som inte används? Då ska den vara rengjord. Vi utför rengöring och sanering av olika sorters cisterner. Vi har utrustning och fordon att tömma och rengöra alla typer av tankar.

Sekretess

All information som framkommer vid kontroller i vår ackrediterade verksamhet för cisternkontroll samt trycksättning med gas, behandlas med sekretess.

Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har dock alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller. I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.

 

När ska man kontrollera Eller besiktiga Cisterner och tankar?

Enligt lag ska man besiktiga cisterner, oljetankar och kemikalietankar var 6:e år, eller var 12:e år med godkänt korrosionsskydd. Detta för att undvika skador och läckage i naturen. 

VILL DU VETA MER?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

VILL DU VETA MER?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500