Cisternvård

Kontroll av tankar och cisterner

PULS är ackrediterat av SWEDAC för kontroll av tankar och cisterner upp till 50 m³(Swedac nr 2298).

I samband med kontroll utförs även provtryckning och därefter utfärdas en kontrollrapport. Kontroll utförs också av villaoljetankar som finns ovan jord eller nergrävda i t.ex. infarter respektive trädgårdar.

Underhåll och sanering av cisterner

Vi utför även underhåll och sanering av olika sorters cisterner. Vi har utrustning och kompetens för rengöring av alla typer av kemikaliecisterner och rengöring av tjockoljecisterner. 

Sekretess

All information som framkommer vid kontroller i vår ackrediterade verksamhet för cisternkontroll samt trycksättning med gas, behandlas med sekretess.

Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har dock alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller. I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.

 

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500