Vattenblästring

Effektiv rengöring med vattenblästring för industrier

Vattenblästring är en mycket effektiv metod att använda för att på ett miljövänligt sätt rengöra tankar, cisterner, plåttak, båtskrov mm.

Puls har lång erfarenhet av vattenblästring hos industrier och större företag.

Med ett vattentryck på upp till ca 2 500 bar avlägsnas rost, färg, fett, epoxi och andra föroreningar på ett mycket smidigt sätt. Vattenblästring är skonsammare mot den yta som ska rengöras än vad t.ex. sandblästring är.

Fördelar med vattenblästring

  • Snabb och effektiv rengöring
  • Dammfritt
  • Ingen risk för gnistbildning
  • Minskade avfallsmängder
  • Mycket mer skonsamt än t.ex. sandblästring

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500