Provtryckning

Provtryckning av ledningar

Genom att provtrycka ledningarna säkerställer vi att de fungerar korrekt och felfritt.

Puls är behjälpliga med provtryckning och täthetskontroll av exempelvis nylagda vattenledningar.  Vi hjälper dig att uppfylla aktuella krav och förordningar. Vi provtrycker ledningar i mark av olika dimensioner, men kan även kontrollera fastighetsledningar.

Efter utförd provtryckning lämnas protokoll med relevanta uppgifter.

Hur går det till?

Vid en provtryckning pluggas ledningens ändar igen för att därefter trycksättas. I avloppsledningar används luft, medan det i tryckledningar (som vattenledningar) används vatten för att skapa ett högre tryck.

All provtryckning utförs enligt Svenskt Vattens anvisningar och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om provtryckning (AFS 1985:14).

Andra tjänster inom rörteknik

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500