Fettavskiljare

Vi hjälper dig med underhåll och tömning av din fettavskiljare

Har din verksamhet en fettavskiljare installerad är det viktigt med regelbundet underhåll för att den ska fungera korrekt. Med korrekt underhåll förhindrar fettavskiljaren både stopp i avloppet och att farliga ämnen når våra vattendrag. Puls hjälper dig med rätt underhåll!

Verksamheter som hanterar stora mängder fett, så som livsmedelsverksamheter, är skyldiga att ha en fettavskiljare installerad. Fettavskiljaren samlar upp fett som följer med t.ex. tvätt- och diskvatten.

Puls hjälper redan idag flera olika restauranger, gatukök, bagerier och livsmedelstillverkare med korrekt underhåll av fettavskiljare.

Ansvar och skyldigheter

För att fettavskiljaren ska fungera korrekt måste den tömmas på fett, slam och matrester regelbundet. Om detta inte efterföljs kommer fettlagringsvolymen att överskridas. Det kan innebära fettutsläpp och en ökad risk för att avskilt fett börjar brytas ner och bilda illaluktande gaser.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500