Oljeavskiljare

Underhåll av oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska finnas hos alla verksamheter som riskerar att släppa ut oönskade ämnen i spill- och dagvattenssytemet. I spillvattnet kan dessa ämnen störa den biologiska processen i reningsverken, medan de i dagvattensystemet riskerar att förorena våra sjöar och vattendrag.

Puls AB tillhandahåller tjänster för att underlätta ditt ägande av oljeavskiljaren. Tillsammans bidrar vi till en mer cirkulär ekonomi. Vi hjälper dig med allt från kontroll och tömning till underhåll och rengöring. 

Kontroll

En omfattande inspektion av oljeavskiljaren skall ske var femte år. Puls AB hjälper till med kontroll så att den blir gjord korrekt efter kommunens krav och regler. Avskiljaren töms och inspekteras genom att vi stiger ner i den. Vi på Puls AB följer säkerhetsföreskrifter för arbete i slutna utrymmen och avloppsanläggningar, så att kontrollen blir gjord korrekt efter EUs norm SSEN-858-2 och kommunens krav.

Tömning och underhåll

För att få en fortsatt hög standard och säkerställa oljeavskiljarens funktion, tömmer vi och rengör den. Om oljeavskiljaren har ett koalecensfilter rengör vi och byter ut det vid behov.

Vi kan erbjuda din verksamhet ett skräddarsytt serviceavtal där vi hjälper till med tömning, service, underhåll och dokumentation på anläggningen.

Portabel oljeavskiljare

En portabel oljeavskiljare passar dig som har verkstad, industriverksamhet, tvätthall eller underjordiska garage etc. Den som äger en oljeavskiljare har det juridiska ansvaret vid läckage och andra olyckor.

I stället för att schakta ner en stor anläggning under jorden kan vi ta fram en lösning som bygger på att oljeavskiljaren står ovan mark. Anläggningen blir då lättillgänglig och arbetet med besiktning och tömning underlättas. En portabel oljeavskiljare är också en mindre investering med en lika hög kapacitet.

All information som framkommer vid kontroller i vår ackrediterade verksamhet för cisternkontroll samt trycksättning med gas, behandlas med sekretess.

Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller. I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500