Relining i mark: Ledningsrenovering

Förläng livslängden på rören i marken med relining

En vanlig och kostnadseffektiv metod för att förlänga rörens livslängd är relining. Det innebär att de befintliga rören utrustas med ett extremt tåligt foder. Genom relining slipper du problemen som gamla rör kan orsaka utan att behöva gräva upp dem. 

Äldre och/eller trasiga ledningar kan orsaka stora problem, till exempel i form av översvämningar och läckage.

En trasig ledning med dålig funktion bör renoveras. Vi använder schaktfri teknik och installerar glasfiberarmerade flexibla foder i den befintliga ledningen. Metoden är tidseffektiv, miljövänlig och har även en rad andra fördelar:

 • Starkt och lika hållbart som ett nytt rör.
 • Säker härdmetod med UV-ljus.
 • Material i glasfiber, vilket ger en marginell minskning av arean.
 • Mycket stor tolerans mot dimensionsförändringar, även vid skador och fogförskjutningar.
 • Kan utföras i ledningar med dimensionerna 150 – 1 500 millimeter.
 • Små enheter och lite personal stör omgivningen mindre.

Vid ledningsrenovering låter vi de gamla rören sitta kvar och installerar ett formpassat flexibelt foder (glasförstärkt polyesterplast). Metoden smutsar varken ner med byggdamm eller för oväsen. Du slipper dessutom det enorma arbete som det innebär att gräva upp rören i t.ex. en gata eller på en parkeringsplats.

Puls arbetar med schaktfria metoder

relining i mark

Den största fördelen med schaktfria metoder är att du inte behöver gräva upp ett stort område. Därför kallas metoden ibland även för ”no dig”.

Metoden är särskilt lämplig i städer eller i områden med mycket bebyggelse som inte får störas av den enorma process som det innebär att genomföra ett komplett utbyte av de befintliga rören. Det räcker med några få, små hål för att kunna förnya en hel ledning.

Vi erbjuder en snabb, resurseffektiv och störningsfri lösning som får rören att hålla längre.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Referensprojekt

4 fördelar med schaktfrita metoder

 1. Minskad klimatpåverkan
  Att förnya ledningarna på traditionellt sätt innebär stora miljöbelastningar i form av transporter, maskiner och ökad energiåtgång. Det innebär även en ökad åtgång av råvaror som grus- och asfaltsprodukter. En schaktfri metod innebär därmed en minskad klimatpåverkan.
 2. Resurseffektivt
  Slipp utdragna byggprocesser. Slipp hyra in lastbilar och grävmaskiner. Slipp stänga av trafiken och ordna med temporära ledningar. Puls metoder innebär att du sparar resurser och pengar.
 3. Minimerad störning
  Med en schaktfri metod behöver varken omkringliggande verksamheter, trafik eller boende drabbas.
 4. Tidseffektivt
  Att förnya ledningsnätet med en schaktfri metod är mycket mer tidseffektivt än alternativet som ofta innebär en lång och utdragen byggprocess.

VILL DU VETA MER?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500