Avloppsspolning

Stopp i avloppet? Puls hjälper dig med avloppsspolning

Puls utför alla typer av spoluppdrag med modern och effektiv utrustning och kompetenta kollegor. Vi hjälper dig med allt från akuta avloppsproblem till planerade underhåll av t.ex. kommunala avloppsledningar och processledningar.

En underhållsspolning hjälper till att ta bort fett och avlagringar, slam, rost och kalk som växer i rören. Genom att spola rören regelbundet säkerställer du att dina rör fungerar som de ska.

Har du problem med kluckande, bubblande avlopp eller dålig avrinning? Då är det dags för en underhållsspolning innan det hinner bli stopp. Ett stopp i avloppet kommer aldrig lägligt. Det kan dessutom leda till dyra vattenskador.

Vår avloppsservice hjälper dig spolning av ledningar i bostadsrättsföreningar, fastigheter, industrier och på företag.

Vi utför hetvattenspolning och högtrycksspolning för att på ett skonsamt sätt förebygga stopp i avloppet.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500