Industri

VA-tjänster för industrier

Puls har lång erfarenhet av arbete på industrier och har utvecklat expertkompetens inom området. Vi arbetar noggrant och systematiskt för att utföra jobbet så effektivt och säkert som möjligt. 

Två av våra mest populära tjänster på industrisidan är vattenbilning och vattenblästring. Genom vattenblästring avlägsnar vi t.ex. olja, smuts och fett från olika utrymmen på ett miljövänligt sätt. Med hjälp av hårt vattentryck utför vi vattenbilning för att selektivt reparera skadad betong.  

Vi erbjuder även olje- och kemisanering. I vår industrisanering omhändertar, sanerar och transporterar vi allt från förorenad jord till miljöfarliga produkter. Dessutom utför vi bland sanering av större cisterner och olika typer av tankar. 

Läs mer om våra olika tjänster för industrier här nedan:

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500