Rotavdrag

Ansök om rotavdrag

När du nyttjar våra tjänster kan du ansöka om skattereduktion för utfört husarbete, ROT-avdrag. För vidare information om ROT-avdrag vänligen se Skatteverkets hemsida.

Vill du ta del av ROT-avdraget efter att ha nyttjat Puls tjänster?

Skicka ett mail till faktura@pulsab.se så hjälper vi dig. 

Villkor 

  1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag. 
  2. Beställaren skall, om så begärs, överlämna meddelandet från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktionen som beställaren tillgodoräknats. 
  3. Beställaren försäkrar att han är - helt eller delvis - ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt och uppbär beskattningsbar inkomst i Sverige.
  4. Puls AB redovisar den totala arbetskostnaden inklusive moms.
  5. Om Skatteverket inte medger, helt eller delvis, utbetalning till Puls AB ska beställaren omgående betala återstående del av arbetskostnaden. 

Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso. 

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500