Sanering

Sanering av miljöfarliga produkter

Puls utför alla typer av miljöservice inom olje- och kemsanering. I vår industrisanering omhändertar, sanerar och transporterar vi allt från förorenad jord till miljöfarliga produkter. Dessutom utför vi bl.a rengöring och sanering av oljeskador och översvämningar.

Vårt arbete bedrivs i nära samarbete med tillsynsmyndigheter och de företag som omhändertar samt behandlar miljöfarligt avfall vid t.e.x industrisanering.

Puls erbjuder en helhetslösning med totalansvar för alla moment och formaliteter.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500