Transport olja och farligt avfall

Transport av farligt avfall och olja

Transport av farligt gods och avfall är en stor del av Puls verksamhet. Uppdragen kan ske sporadiskt eller genom avtal med olika företag, som t.ex. Sysav i Malmö.

Vi hämtar och transporterar olika lösningsmedel, syror/baser, spillolja och sludge för slutligt omhändertagande. Vi utför även besiktning av oljeavskiljare.

Ökade krav på rapporteringsskyldighet

Sedan den 1 november 2020 har kraven på rapportering av farligt avfall ökat. De nya kraven innebär att varje verksamhet som lämnar ifrån sig farligt avfall måste rapportera det till Naturvårdsverkets digitala databas.

Vad är det som ska rapporteras vid transport av olja farligt avfall? 

Naturvårdsverket kräver att uppgifter om avfallsproducenten, transportören, avfallskoden (ewc-koden) och vikten lämnas till det digitala registret. Uppgifterna ska lämnas i kronologisk ordning och ska rapporteras före transporten sker. 

Slipp rapportera - Puls hjälper dig 

När du anlitar oss för att hämta farligt avfall i form av lösningsmedel, syror/baser, spillolja, sludge, eller slagg från din oljeavskiljare kan du välja till ombudstjänsten.

Som ditt ombud utför vi rapporteringen till Naturvårdsverket och ser till att din verksamhet följer gällande lagar och regler.

Fyll i formuläret nedan eller ring oss så berättar vi mer!

VILL DU VETA MER?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

Amanda Nilsson U9a5765

Kontakt

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500