Drift- och underhållsplanering

Framtidssäkra ditt VA-nät med drift- och underhållsplanering 

En populär tjänst hos kommuner, företag, industrier och fastighetsägare är drift- och underhållsplanering. Puls tar fram konceptlösningar som är skräddarsydda efter dina förutsättningar och behov.

De flesta ledningsägare tänker enbart på sitt rör- och ledningsnät när det inte fungerar som det ska. När ett stopp i toaletten eller en översvämning i lokalen är ett faktum. När varje minut spelar roll för att lindra skadan så mycket som möjligt. Puls hjälper dig att undvika det.

Kartläggning som rustar ditt ledningsnät för framtiden
Vi ser över ditt rör- och ledningsnät och gör en grundlig utvärdering, bland annat med hjälp av avancerad filmutrustning. Efter insamling och analys av ledningarnas skick kommer vi med rekommendationer på vad som behöver göras på kort och lång sikt. Här har vi stor nytta av vår långa erfarenhet i branschen.

Tät dialog - nyckeln till ett lyckat samarbete
Inom drift- och underhållsplanering har vi en mycket tät dialog med dig som kund. Alla uppgifter är digitala och överförbara till olika databaser. Tillsammans med dig planerar vi kommande insatser och ordnar rutiner. Den nära kontakten gör att vi alltid håller oss uppdaterade kring de behov som du har – eller som uppkommer under tiden.

Genom att tänka på ditt rör- och ledningsnät redan idag, slipper du göra det imorgon. 

Välkommen att kontakta oss för att få ett förslag som passar just din verksamhet!

VILL DU VETA MER?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

Ewa Kjellman U9a1220

Kontakt

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500