Fastighetsspolning


Dålig lukt, stopp, fettavlagringar, bubbelljud, hyresgäster som klagar, bakteriehärdar etc. Känner du igen problemen?

PULS kan utföra en fastighetsspolning med mycket kort varsel. Vår specialdesignade spolbilar är inte bredare än en personbil, vilket gör att den kommer fram i princip överallt. Vi kan presentera en rensmetod som är snabb och kostnadseffektiv. En metod som verkligen rensar rören.

Vårt arbete bygger på rengöring/rensning med högtrycksspolning och roterande munstycken. Vår fastighetsspolning genomförs med variabelt tryck upp till 400 bar. Trycket kan givetvis anpassas för äldre och mer känsliga rör. Under spolningen använder vi varmvatten (70 grader) vid avlägsnande av fett i ledningarna. Efter utförd fastighetsspolning städar vi och lämnar ett rent och fräscht resultat.

Om behovet uppstår kan vi erbjuda ledningsrenovering (relining). Som ett av södra Sveriges mest meriterade reliningsbolag kan vi hjälpa er med allt från analys på er rörstatus till totalt utförande av ledningsförnyelse. Vi har ett unikt koncept till att driva totalentreprenader och med vår projektorganisation är vi unika!

Stambyte? Renovera rören i stället!

Stambyte är oftast ett omfattande ingrepp där byggaren river upp väggar och golv i kök och badrum.Ledningsrenovering s.k.reliningär en beprövad metod som på ett effektivt sätt ”förnyar” avloppsrören och som håller länge. Genom att ledningsrenovera med ett flexibeltfoder får ni ett kostnadseffektivt alternativ som ger minimal störning för de boende och på miljön under installationstiden.

Vid ledningsrenovering låter man dom gamla rören sitta kvar och belägger installerar ett formpassat flexibelt foder (glasförstärkt polyesterplast). Metoden smutsar inte ner med byggdamm och för inte oväsen. Hyresgästerna bor kvar i lägenheterna när vi renoverar rören.

En ledningsrenovering tar ett par dagar och har ingen påverkan på övriga delar av fastigheten eftersom metoden inte kräver att vi behöver t.ex. bila upp golv och väggar.

PULS har mycket goda referenser, från allt mellan att hjälpa till med projekteringen till utförandet av ledningsrenoveringen.