Ledningsinspektion


Med avancerad tv-utrustning filmar PULS alla typer av avloppsledningar, från toalettledningar till stora kulvertar, i syfte att undersöka ledningarnas status. Vi utför även besiktning av nedstigningsbrunnar.

Vi har ackrediterad inspektionspersonal med lång erfarenhet. Utrustningen vi arbetar med har moderna färgkameror med vridbara objektiv och stark belysning för perfekt skärpa. Med våra satellitutrustningar kan vi även filma från huvudledningen upp till 30 m in i servisledningen.

Kamerorna kan användas i alla rördimensioner, från 50 till 1 500 millimeter. Protokoll och filmer överlämnas digitalt och dessa filer är direkt överförbara till databaser som t.ex. Vabas, Cordab eller VA-banken.