Industriservice


PULS hjälper industriföretag med vattenblästring och vattenbilning. Vattenblästring är en miljövänlig rengöringsmetod som effektivt avlägsnar exempelvis olja, smuts, fett, rost och färg. Vattenbilning är en säker metod för att selektivt reparera skadad betong. Hårt vattentryck bilar bort skadad betong och lämnar den friska kvar. Vi hittar lösningar efter våra kunders behov.

Vi erbjuder också miljöservice inom olje- och kemsanering. I vår industrisanering omhändertar, sanerar och transporterar vi allt från förorenad jord till miljöfarliga produkter. Dessutom utför vi bland sanering av större cisterner och olika typer av tankar.

Spol- och slamsugning

Torrsugning och grävsugning

Högtrycksspolning

Betongbilning och blästring

Cisternvård

Transport av olja och farligt avfall