Cisterner


PULS är ackrediterat av SWEDAC för rengöring och besiktning av tankar och cisterner upp till 50 m³. (Swedac nr 2298) . I samband med besiktning utförs även provtryckning och därefter utfärdas ett besiktningsprotokoll.

Bl a har vi stor erfarenhet av rengöring av tjockoljecisterner. Vidare har vi all utrustning och kompetens för rengöring av alla typer av kemikaliecisterner. Besiktning utföres också av villaoljetankar som finns ovan jord eller nergrävda i t ex infarter respektive trädgårdar.

All information som framkommer vid kontroller i vår ackrediterade verksamhet för cisternkontroll samt trycksättning med gas, behandlas med sekretess.

Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller. I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.