Vattenbilning


Vid betongrenoveringsarbeten kan du med fördel använda vattenbilning. Med stor precision kan vi på ett skonsamt sätt bila bort betong och rost utan att det påverkar armeringen i konstruktionen. Betongytan får direkt efter bearbetning en vidhäftningsförmåga som gör det möjligt att tex laga med ny betong. Vi kan hjälpa dig med bilningsarbeten vid vägar, broar, fundament, kajer, golv mm.