Vattenblästring


Vattenblästring är en mycket effektiv metod att använda när du på ett miljövänligt sätt vill rengöra tankar, cisterner, plåttak, båtskrov mm.

Med ett vattentryck på upp till ca 2 500 bar avlägsnas rost, färg, fett, epoxi och andra föroreningar på ett mycket smidigt sätt. Vattenblästring är skonsammare mot den yta som ska rengöras än vad tex sandblästring är. Andra fördelar är att det är dammfritt, ingen risk för gnistbildning och att det minskar avfallsmängden avsevärt!