Jour


PULS har jour dygnet runt, året om! Ring 046 – 25 78 50. Vi har en anpassad jourverksamhet som hjälper till med allt från akuta stopp i avloppet till saneringsuppdrag efter olyckor etc.

Vår jour omfattar:

  • 1 st Arbetsledare
  • 1 st Spolbil
  • 1 st Minispolbil

Vi kan utöver detta kalla in ytterligare personal vid större saneringar eller olyckor. Vid olyckor har vi ofta kontakt direkt med Räddningstjänst eller Larmtjänst. Vi samarbetar även med försäkringsbolagens skadereglerare. PULS har avtal med de flesta kommunerna och arbetar tillsammans med deras respektive miljöinspektörer. Kontakten sker dels direkt vid olyckor och dels däremellan med syfte att skapa bättre förutsättningar för effektivt ingripande vid eventuella olyckor.

När man har avtal med PULS ingår också tillgång till Skadejouren. Detta är ett bolag som breddar för kunden. Här finns tillgång till den mesta hjälp man behöver.