Miljöservice


PULS AB är sedan 7 maj 2001 miljöcertifierade enligt ISO-standarden SS-EN ISO 14001:2004.

PULS sätter årligen upp nya miljömål. Den miljöaspekt vi sätter främst är våra avgasutsläpp. Vår dieselförbrukning per arbetstimme mäts varje månad. Därefter databehandlas värdena i ett dataprogram ”EDB EDC” från Svenska Åkeriföreningen. Från detta dataprogram erhålls värden för utsläpp av NOx, HC, CO, PM och CO2.

Vi försöker minska vår specifika dieselförbrukning för det arbete som utförs vilket även medför minskade utsläpp av emissioner. Vårt miljöarbete är inriktat på att minska de utsläpp vi främst kan påverka HC, CO och PM samt i viss mån NOx. Utsläpp av CO2 kan endast i mycket liten grad påverkas.

Utsläppen av CO2 beror helt på mängden diesel som förbrukas, som regel ger förbrukning av 1 liter diesel utsläpp av 2,5 kg CO2. Vi minskar våra avgasemissioner genom att vi ständigt förnyar vår vagnpark då moderna motorer drar mindre bränsle per timme och genererar mindre utsläpp. Vi genomför även kontinuerligt eko-drivning utbildning av våra förare.

Saneringsuppdrag

Oljeavskiljare

Fettavskiljare