Saneringsuppdrag


PULS utför alla typer av miljöservice inom olje- och kemsanering. I vår industrisanering omhändertar, sanerar och transporterar vi allt från förorenad jord till miljöfarliga produkter. Dessutom utför vi bl.a rengöring och sanering av oljeskador och översvämningar.

Vårt arbete bedrivs i nära samarbete med tillsynsmyndigheter och de företag som omhändertar samt behandlar miljöfarligt avfall vid t.e.x industrisanering. PULS erbjuder en helhetslösning med totalansvar för alla moment och formaliteter.