Om företaget Puls


PULS har garage och personalutrymmen i Staffanstorp och Skurup. I Staffanstorp finns även vår administrativa del och vår verkstad som utför service, underhåll och reperationer på tunga fordon även till externa kunder.

PULS, Planerad Underhållservice AB, grundades 1990. Vi har försett kommuner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och industrier med våra tjänster i 25 år. Det ser vi som ett fint bevis på att vi är en partner att lita på. Vi har kapaciteten och resurserna att ta oss an alla typer av projekt, stora som små. Vi uför även totalentreprenader.

Hos vår personal finns en gedigen kompetens och ett lösningsinriktat synsätt. Vi fixar de problem som våra kunder har! PULS har sex verksamhetsgrenar; spol och sug, fastighet, ledningsinspektion, drift- och underhållsplanering, industri samt lednings och brunnsrenovering.

Miljö och kvalitet

För PULS är kvalitets- och miljöfrågorna viktiga! Vi jobbar mycket med frågor som rör utveckling, kvalitet och miljö. Vi tror och hoppas på att vårt arbete ska bidra till en bättre miljö och en minskad miljöpåverkan. PULS kvalitetsprocesser blir certifierade enligt ISO 9001 under 2016 och vårt miljöledningssystem( ISO 14001) har varit certifierat i många år.

Medlem av:


Verksamhetspolicy