Spol- och slamsugning


Med modern och effektiv utrustning utför vi alla typer av högtrycksspolning, vi hjälper dig med allt från akuta avloppsproblem till planerade underhåll av kommunala avloppsledningar och processledningar.

PULS har flera kombinerade spol- och slamsugningsfordon med anpassad kapacitet beroende på arbetsuppgifter. Fordonen kan ha små pumpar för mindre problem med avlopp eller dubbla pumpar för slamsugning av stora kulvertar. Vissa av våra bilar är dessutom utrustade med vattenåtervinning.

Samtliga fordon kan vid behov utrustas med verktyg för rotskärning som sätts in vid rensning av avlopp där rötter trängt in i ledningarna. Verktyget används också mot hårda fettpåbyggnader.

Slamsugning

Vår slamsugningsenhet förfogar över ett flertal specialanpassade fordon och har hela registret av tjänster som, slamsugning av trekammarbrunnar, septiktankar, slutna tankar, reningsverk, olje- och fettavskiljare. Andra åtgärder kan vara att tömma en bassäng eller suga rent i rännstensbrunnar.

Schemalägg underhåll och rensning av avlopp

Vi åtar oss även att schemalägga tömningar och spolning av septiktankar, trekammarbrunnar m.m. Slamsugaren kan användas till att suga upp det flesta vätskor. Flertalet av våra slamsugningsfordon är försedda med spolaggregat för att samtidigt kunna rengöra och avhjälpa mindre stopp m.m.