Torrsugning och grävsugning


Enkelt att flytta material

Torrsugaren är ett specialutrustat fordon som både suger och blåser grus, sten och annat material. Torrsugaren är mycket användbar vid schaktning i trånga utrymmen och är därför ett utmärkt alternativ till handschaktning. Nergrävda ledningar och kablage skonas också med denna metod.

Materialförflyttning kan enkelt och effektivt utföras genom torrsugning vilket sker i ett slutet system. Förflyttningar kan göras till och från mycket svåråtkomliga utrymmen.

Andra områden där torrsugning är extra effektiv är vid sanerings- och rivningsarbeten, borttagning av gammal isolering i trossbottnar, på vindar eller vid inblåsning av nytt material samt uppsugning av sand och annat material vid VA-skador.

Specialutrustade fordon

Med våra specialutrustade torrsugningsfordon kan vi suga på stora djup eller på höga höjder utan att behöva ha tillgång till byggnadsställningar eller hissanordningar.

Vår torrsugare tar enkelt hand om material och produkter som flis, makadam, sand, aska, mjöl, säd, rötslam, plast, papper etc.

  • Torrsugaren har en mycket kraftig kompressor och ett högeffektivt filter.
  • Fordonen är utrustade med sugslangar på uppåt 200 mm i diameter.
  • Torrsugning skonar ledningar och kablage i mark eller byggnader.
  • Torrsugaren blåser in makadam i bl a kryputrymme och husgrunder.