Farligt avfall


Transport av farligt gods och avfall är en stor del av Puls verksamhet. Uppdragen kan ske sporadiskt eller genom avtal med olika företag, som t.ex. Sysav i Malmö.

Vi utför hämtning av olika lösningsmedel, syror/baser, spillolja och sludge för slutligt omhändertagande. Vi utför även besiktning av oljeavskiljare.

Ökade krav på rapporteringsskyldighet

Från den 1/11 2020 ökar kraven på rapporteringen av farligt avfall. De nya kraven från Naturvårdsverket innebär att uppgifter om just farligt avfall ska samlas i ett nationellt elektroniskt register.

Alla som lämnar ifrån sig farligt avfall är skyldiga att rapportera det till Naturvårdsverket enligt den nya avfallsförordningen.

Vi hjälper dig med rapporteringen

När du anlitar oss för att hämta lösningsmedel, syror/baser, spillolja, sludge, eller tömma din oljeavskiljare kan du välja till att vi även är ombud för dig och sköter rapporteringen till Naturvårdsverket. Kontakta oss så berättar vi mer!

 

  • *
  • *