Nytt ramavtal i Malmö

Nytt ramavtal i Malmö

Puls Malmo

Från och med april 2021 kommer Puls ansvara för VA-underhåll på uppdrag av Malmö Stad. 

Avtalet omfattar olika sorters VA-underhåll, bland annat tömning av dagvattenbrunnar, fett- och oljeavskiljare samt besiktning och kontroll av oljeavskiljare. Även torr- och grävsugningsarbeten kommer att förekomma. Andra tjänster som omfattas är spolning, besiktning, rotskärning och TV-inspektion av ledningar samt lednings- och brunnsrenovering. 

 

Ramavtalet gäller från och med 2021-04-01 till och med 2023-03-31, med möjlighet till förlängning. 

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500