Puls förstärks av Ohlssons Spol & Rörteknik Syd

Puls förstärks av Ohlssons Spol & Rörteknik Syd

Puls Forstarks

Från och med 1/11 2020 kommer Ohlssons verksamhet för spol- & rörteknik syd att gå över till systerbolaget Puls AB, som sedan 2016 ingår i koncernen Ohlssons Invest AB. ”Att samla verksamheten för VA-underhåll i Puls hjälper oss att erbjuda kunderna ännu bättre lösningar.”, säger Kjellåke Fyrgård, VD på Ohlssons AB.

Förstärkningen kommer att innebära en ökad kapacitet och att Puls blir bättre rustade för att möta kundernas förväntningar.

”Ur ett koncernperspektiv tydliggörs de olika bolagens erbjudanden vilket underlättar för såväl kunderna som de anställda. Dessutom blir vi ännu vassare på det vi gör och kan fokusera på att utveckla våra spetskompetenser inom bolagen.”, Säger Christer Ohlsson, koncernchef, Ohlssons Invest AB.

Puls AB är den enda aktören i hela södra Sverige som erbjuder det kompletta utbudet med allt från drift- och underhållsplanering till fastighetsspolningar och ledningsinspektion.

”Vi är nu i särklass södra Sveriges största verksamhet inom VA-underhåll. Tillsammans antar vi nya utmaningar och fortsätter arbeta för en mer cirkulär ekonomi inom VA-underhåll.”, säger Kim Olsson, VD på Puls AB.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500