Puls tecknar hållbart ramavtal för vatten och avlopp med Sinfra

Puls tecknar hållbart ramavtal för vatten och avlopp med Sinfra

Sinfra Logo

Nu blir det enklare för Sinfra-medlemmar att få hjälp med akuta och långsiktiga åtgärder för VA-nätet. Puls har tecknat ett nytt ramavtal med Sinfra i kategorin vatten och avlopp.

”Under 35 års tid har vi levererat den bästa servicen till ledningsägare runt om i Sverige. Förutom dagligt underhåll i form av spolning och filmning kommer vi även kunna hjälpa Sinfras medlemmar med ledningsrenovering med flexibla foder – en smidig, schaktfri metod. Dessutom erbjuder vi drift- och underhållsplanering så att medlemmarna kan få kontroll över ledningarnas drift och ekonomi i många år framöver.”, säger Jonas Mader, vd på Puls AB.

Sinfra är en nationell inköpscentral som strävar efter att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och hållbarhet i fokus. 

Istället för att uppdragsgivaren ska behöva göra en egen upphandling kan den istället avropa på de avtal som Sinfra har tecknat. På så vis underlättas processen för kunden och det blir ännu enklare att avropa tjänster för ett mer hållbart VA-nät.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500