Puls vinner ramavtal i Borås

Puls vinner ramavtal i Borås

Borås

Nu står det klart att Puls vinner ett nytt ramavtal avseende slamtjänster på uppdrag av Borås Energi och Miljö.

Avtalet omfattar tömning och bortforsling av slam från slamavskiljare, tankar, fettavskiljare och matavskiljare samt tömning av fördelningsbrunnar i Borås stad under året (ordinarie, budad och akut). Det ingår även periodisk besiktning av fettavskiljare.

Uppdraget startar den 3 juli 2021 och pågår fram till 2023 med möjlighet till förlängning.

 

Foto: Lars-Erik Nilsson

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500