Puls vinner upphandling i Varberg

Puls vinner upphandling i Varberg

Puls Varberg

Med start under 2021 kommer Puls att ansvara för slam- och spolbilstjänster i Varbergs kommun.

Upphandlingen omfattar slamsugning och spolbilstjänster samt tömning av gatubrunnar på uppdrag av Varbergs Kommun och Varbergs Fastighets AB.

Avtalstiden löper under två år med möjlighet till förlängning.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500