Utökad ackreditering för att skydda vårt grundvatten

Utökad ackreditering för att skydda vårt grundvatten

Cisternkontroll2

Puls är sedan många år ackrediterade av Swedac för 6-månaders underhållskontroll och 5-årskontroll av oljeavskiljare, kontroll av cisterner och rörledningar samt prövning med över- och undertryck. Nu har vi utökat vårt ackrediteringsområde med sekundärskyddskontroll, vilket innebär att vi nu kan hjälpa våra kunder att säkerställa ett bättre skydd av vårt grundvatten. Under sekundärskyddskontrollen säkerställer vi att cisternen och kringliggande område uppfyller de krav som ställs från Naturvårdsverket.

Sekundärskyddet har granskats mot relevanta krav i NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500