Puls erbjuder nu oljeavskiljartjänster även i Kristianstad

Puls erbjuder nu oljeavskiljartjänster även i Kristianstad

Person som inspekterar en avloppsbrunn

Puls i Kristianstad ingår nu i ackrediteringen av Swedac för att utföra 5 årsbesiktningar av oljeavskiljare. Vi utför även 6-månaders kontroller, tömning, underhåll och provtagning enligt lokala regler samt SS-EN 858-2.

En populär tjänst är vår helhetslösning för oljeavskiljare där vi kommer per automatik var 6:e månad, eller mer ofta enligt överenskommelse, och gör en kontroll av din oljeavskiljare. Vid behov tömmer vi den och byter ev. koalesensfilter.

När det gått 5 år gör vi en besiktning av din oljeavskiljare. I samband med varje kontroll och besiktning får du fullständig dokumentation samt information om ev. åtgärder som behöver göras.

I helhetslösningen kan vi även utföra underhållsspolningar samt tömning av dagvattenbrunnar, sandfång, tvättrännor med mera, på intervall eller avrop.

Välkommen att kontakta oss för att få hjälp med din oljeavskiljare i Kristianstad med omnejd! 

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500