Puls och Reco Lab i nytänkande samarbete om att tillvarata viktiga näringsämnen från urin under H22

Puls och Reco Lab i nytänkande samarbete om att tillvarata viktiga näringsämnen från urin under H22

Reco Lab Puls Pinkomaten

Pink-o-maten, en informationspelare och publik urinoar, ska få människor att se avloppsvattnet som en resurs.

Två av våra viktigaste näringsämnen i gödning är kväve och fosfor. Kväve utvinns ur luften, i en energikrävande process. Fosfor för gödning är en bristvara, som huvudsakligen bryts i gruvor på ett fåtal platser utanför Europa.

Genom att tillvarata dessa näringsämnen från avloppet och använda dem som gödning i jordbruket kan både resurser och klimat besparas.

”För att öka kännedomen om processen uppkom idén till Pink-o-maten: en modell av ett cirkulärt reningssystem. Den kommer att finnas tillgänglig under H22 och fungerar både som en publik urinoar och som en informationspelare.”, säger Amanda Widén, utvecklingsingenjör, Reco Lab.

Modellen visar hur kväve och fosfor kan utvinnas ur urin, för att sedan omvandlas till produkter som jordbrukare kan använda som ett substitut till konstgödsel. Samtidigt som Pink-o-maten fyller en funktion, vill Reco Lab och Puls förmedla vikten av att se vatten och avlopp som en resurs.

”Vi måste börja tänka cirkulärt även när det kommer till avlopp. Pink-o-maten visar att avloppsvattnet och urinet är resurser i ett cirkulärt kretslopp.”, säger Amanda Haux, verksamhetsutvecklare, Reco Lab.

Reco Lab sköter processen från urin till gödning, medan Puls hanterar tömning och transport. Det är även Puls som har installerat tankar och anslutningar till urinoaren.

”Vi är stolta över samarbetet med Reco Lab och hoppas att Pink-o-maten kan inspirera och väcka nyfikenhet. Att se avloppet som en resurs är nödvändigt.”, säger Jonas Mader, VD på Puls AB.

Mer information

Pink-o-maten kommer att vara öppen för allmänheten under H22.

Adress: Atlantgatan 8, Helsingborg. Utanför Reco Lab i Oceanhamnen.

 

Om Reco Lab
Reco Lab är en testbädd, utställningshall och utvecklingsanläggning, belägen vid Öresundsverket i Helsingborg. Utvecklingsanläggningen på Reco Lab hanterar gråvatten, svartvatten och matavfall från den nybyggda Helsingborgsstadsdelen Oceanhamnen. Den unika hanteringen av dessa flöden kallas ”tre rör ut” och för detta har Reco Lab prisats flertalet gånger.

Om Puls
Puls – Planerad Underhållsservice AB hjälper industrier, företag och kommuner att säkra upp ledningsnätet inför framtiden. Det görs dels genom drift- och underhållsplanering, dels genom dagligt VA-underhåll.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500