Puls vinner spoluppdrag för MKB värt 22 miljoner

Puls vinner spoluppdrag för MKB värt 22 miljoner

Puls MKB

Malmö Stad-ägda MKB har, med sina drygt 25 000 lägenheter och strax över 1 000 kommersiella lokaler, stort behov av spolservicearbeten. Nu står det klart att det är Puls som tilldelas uppdraget efter att ha vunnit upphandlingen.

”Detta är ett viktigt uppdrag för oss, för de boende och övriga verksamma i MKB’s fastigheter. Att underhålla och framtidssäkra ledningsnätet är en bra investering både för miljön och ur ekonomiska perspektiv. Jag, tillsammans med mina kollegor på Puls, ser fram emot uppdraget.”, säger Jonas Mader, vd på Puls AB.

Uppdraget startar 2022-11-01 och ramavtalsvolymen är beräknad till ca 22 miljoner kr över fyra års tid.

I uppdraget ingår behovsstyrda och akuta spolservicearbeten, tömning av oljeavskiljare och spolgropar. Det ingår även spolning av dag- och spillvattenledningar, dräneringar och filmning.

Dessutom kommer Puls att ansvara för utredningar av eventuella underhållsarbeten med hjälp av avdelningen ”drift- och underhållsplanering”.

 

Om MKB
MKB, ägs av Malmö stad och har drygt 25 000 lägenheter och ca 1 000 kommersiella lokaler. MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag och har 32 % av hyresmarknaden i Malmö Stad, vilket innebär att omkring 60 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Om Puls

Puls – Planerad Underhållsservice AB – ser till att VA-nätet kartläggs, underhålls och servas för att fungera så bra som möjligt. I över 30 år har Puls försett kommuner, företag, fastighetsägare och industrier med våra tjänster. En del av verksamheten är att renovera ledningar med schaktfria metoder.
Vi har kapaciteten och resurserna att ta oss an alla typer av projekt, stora som små, inom avlopps-, industri- och miljöservice. Vi utför även totalentreprenader. Med våra flexibla resurser utför vi uppdrag i nästan hela Sverige.

 

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500