Vattenstämman 2022

Vattenstämman 2022

Puls vattenstämman 2022

Den 9-11 maj 2022 medverkade vi på Vattenstämman 2022 som anordnades av Svenskt Vatten. Konferensen fokuserade på klimat, säkerhet, finansiering och beredskap för vårt VA-nät. Dessa viktiga områden är något som berör oss alla - särskilt ledningsägarna.

Puls tar pulsen på ditt VA-nät


I vår monter berättade vi mer om hur vi kan ta Pulsen på VA-nätet både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv. Många nyfikna branschkollegor och beslutsfattare besökte vår monter vilket ledde till bra och intressanta diskussioner.

Tack Svenskt Vatten och alla branschkollegor för ett par lärorika och inspirerande dagar! Vi är redo för framtidens VA-nät. 

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500