Fräsning/rotskärning

Fräsning och rotskärning för igensatta rör & ledningar

Det händer ofta att rör och ledningar blir igensatta med rötter från växter, eller att t.ex. rost, flytspackel och fett fastnar. Det leder till sämre genomrinning och ibland till att det blir stopp i ledningarna, något som kan orsaka omfattande översvämningar och problem.

Genom Puls tjänster för mekanisk rensning av rötter och avlagringar i rör och ledningar förlängs rörens livslängd och risken för stopp och översvämningar minskar.

rotskärning i skåneSamtliga fordon kan vid behov utrustas med verktyg för rotskärning som sätts in vid rensning av avlopp där rötter trängt in i ledningarna. Verktyget används också mot hårda fettpåbyggnader.

Så går det till

Vid en rotskärning/fräsning avlägsnar vi rötter och avlagringar som trängt in i ledningarna. Metoden används också mot hårda fettpåbyggnader.

 

Få reda på mer om rörens skick genom en ledningsinspektion/filmning

En ledningsinspektion sker med hjälp av en avancerad filmkamera som är utrustad att ta sig fram i rör och ledningar. Med hjälp av en ledningsinspektion tar vi reda på rörens skick.

Mer om ledningsinspektion

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500