Så minskar du ditt hushålls vattenanvändning

Grundvattnet utgör en stor del av världens vatten men allt eftersom klimatförändringarna ökar minskar nivåerna av grundvatten. Mål 6 i FN:s Agenda 2030, ”Rent vatten och sanitet för alla”, belyser vikten av att både säkra tillgången till rent vatten och att återanvända vattnet.

En stor del av vårt dricksvatten består av grundvatten. Det svenska grundvattnet består av vatten som trängt djupt in i jordlagren och berggrunden. Grundvattnet är oftast rent och kan drickas utan behandling. Ibland räcker dock inte grundvattnet till och vi måste använda sjöar och vattendrag, vars vatten måste genomgå omfattande reningsprocesser innan det kan drickas.

Vattnets kretslopp innebär att det cirkulerar (i form av avdunstning, kondensation, nederbörd, grundvattenbildning). Vi måste vara rädda om vattnet eftersom det inte tillförs något nytt.

Det finns mycket du kan göra hemma för att minska din vattenanvändning. Här kommer några tips!

3 tips till hushåll som vill minska sin vattenanvändning:

  1. Stäng av kranen när du borstar tänderna. Enligt Svenskt Vatten kan en familj på fyra personer spara 100 liter vatten per dag om de stänger av kranen under varje tandborstning.
  2. Eftersom disk- och tvättmaskinen drar lika mycket vatten oavsett hur fylla de är, se till att vänta med att diska och tvätta tills du har en full maskin.
  3. Trädgårdssäsongen är på ingång och växterna kräver som bekant mycket vatten. Försök samla regnvatten i någon form av behållare, t.ex. genom att placera vattenkannan så att det kan regna i den. Ett annat sätt att samla regnvatten är att rikta en hängränna från ett av husets stuprör till en stor tunna, som du sedan kan hämta vatten från. En stor bonus är att också regnvattnet är mer syrerikt än kranvattnet, vilket växterna blir glada över.

Bonustips:
En mer hållbar vattenanvändning innebär också att välja kranvatten framför flaskvatten. Vatten på flaska kostar mer, släpper ut minst 300 gånger mer koldioxid vid tillverkning och leverans och drar dessutom minst 300 gånger mer energi (Källa: Svenskt Vatten).

Ställ en kanna med färskt kranvatten i kylen så har du alltid tillgång till kallt vatten när du blir törstig.

Lär dig mer

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500