Slamsugning släckvatten, Landskrona Hamn

Slamsugning av släckvatten i Landskrona Hamn

Vid en brand är det naturligt att det största fokuset läggs på att bekämpa den. Men det är inte många som tänker på vart släckvattnet tar vägen.

Om släckvattnet rinner ut i dagvattenbrunnarna riskerar det att förorena våra vattendrag. Här berättar vi om när vi hjälpte till att slamsuga det förorenade släckvattnet i samband med en brand i Landskrona Hamn. 

Det är en solig måndag i slutet av maj och i Landskrona hamn pågår arbetet som vanligt. Fartygen förtöjer i hamnen, lossar, lastas och kör vidare. Den här eftermiddagen är det metallskrot som ska lastas på ett fartyg.

Men medan lastningen pågår tar det fyr i metallskroten. Räddningstjänsten rycker ut och påbörjar släckningsarbetet av de 500 ton metallskrot som fattat eld. Hamnens kranar lyfter ett lass i taget som räddningstjänsten släcker med vatten.

Snabbt efter att släckningsarbetet inletts är Puls slamsugningsbilar med personal på plats för att hjälpa Räddningstjänsten och hamnen med uppsamling av släckvatten. Arbetet med att samla upp det förorenade släckvattnet pågår under natten och hela tisdagen. Vi lyckas suga upp det miljöfarliga släckvattnet och transporterar det till en säker mellanlagring i avvaktan på behandling.

Landskrona Hamns VD Henrik Wretling Stadler är tacksam över det goda samarbete som han upplever under och efter olyckan.

"Jag är ytterst tacksam för den snabba insatsen och den oerhörda samarbetsvilja och problemlösning som förarna visade prov på", säger Henrik Wretlig Stadler, VD på Landskrona Hamn.

 

RELATERADE TJÄNSTER

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500