Skydda världshaven tillsammans med Puls

Skydda världshaven tillsammans med Puls

Havet är livsviktigt. Det tar upp koldioxid, värme och näringsämnen. Det gör klimatet mer stabilt och är en viktig källa för mat. Det är en förutsättning för att vi ska leva.

Puls skyddar haven

Dessvärre har världshaven tidigare betraktats som en oändlig resurs, vilket har bidragit till stora påfrestningar i form av skador på ekosystem och havsmiljön. Hålls inte haven friska påverkas hela världen negativt.

En av de stora utmaningarna i våra världshav är utsläpp och föroreningar. Enligt Naturskyddsföreningen nås haven av ca 300-400 miljoner ton tungmetaller, lösningsmedel och giftigt slam varje år. Dessa föroreningar drabbar dels djuren och naturen i havet, dels oss människor genom att vi t.ex. äter fisken. I den här artikeln delar vi med oss av några av de initiativ som kan göras för att skydda världshaven. 

Det här kan din verksamhet göra för att bidra (givetvis kan vi hjälpa dig med allt):

 • Olje-, fett- och tungmetallavskiljare
  Säkerställ att din oljeavskiljare, tungmetallavskiljare och/eller fettavskiljare fungerar korrekt och att du underhåller och besiktigar den enligt rekommendation. Vi hjälper dig gärna!

 • Farligt avfall
  För att hindra farligt avfall från att nå våra vattendrag krävs korrekt hantering, förvaring, transport och behandling. Puls har i många år hjälpt olika verksamheter med detta. Var också noga med att rapportera ditt farliga avfall till Naturvårdsverket. Du som företagare är enligt lag skyldig att rapportera farligt avfall. Puls kan agera ombud och rapportera det flytande avfallet och vårt systerbolag Ohlssons kan hjälpa till med övrigt farligt avfall.

 • Minska vattenanvändningen
  Se över hur din verksamhet kan minska vattenanvändningen och på så vis spara på vattnet. Puls har t.ex. recyclingspolbilar som återvinner vattnet som de spolar med. Kanske finns det saker som du kan göra i din verksamhet för att minska vattenanvändningen? Läs mer i vår tidigare artikel.

 • Drift och underhållsplanering
  Säkerställ att ledningsnätet fungerar på lång sikt genom drift- och underhållsplanering.
  Trycket ökar på ledningsnätet, både i form av ökad konsumtion och ökade nederbördsmängder. Samtidigt har ledningsnätet i Sverige några år på nacken och det börjar bli dags att underhålla och/eller byta ut många av ledningarna, för att det ska hålla för det ökade trycket och i många år framöver. Drift- och underhållsplanering innebär att vi rengör och inspekterar ledningarna, gärna ett större område. Efter det bedömer vi och dokumenterar ledningarnas läge och status. Vi kan på ett enkelt sätt planera drift och underhåll för flera år framöver vilket ger ledningsägaren kontroll på framtida åtgärder samt kostnader. 
 • Sanering av släckvatten
  Vid en brand på en industri eller parkeringsplats finns det dessvärre mycket farliga ämnen på plats. Allt från oljor och lösningsmedel till bildäck och farliga sprayflaskor. När släckningsarbetet pågår kommer släckvattnet i kontakt med dessa farliga ämnen och riskerar att förorena våra vattendrag om det inte samlas upp. Det är här Puls kommer in i bilden. Vi kan suga upp släckvattnet och sedan omhänderta det så att det inte kan förorena våra vattendrag.

Det här kan du som privatperson göra för att bidra: 

 • Välj hållbar mat från havet - kolla Världsnaturfondens fiskguide för att se vilken fisk som ger minst påverkan.
 • Släng aldrig skräp i naturen. Ser du skräp får du gärna plocka upp det och sortera det korrekt. Spola aldrig ned snus, sanitetsprodukter eller liknande i toaletten - släng dem istället i hushållsavfallet. 
 • Har du ett enskilt avlopp? Kontrollera så att reningen fungerar som den ska.

För att ta del av fler tips kan du läsa mer hos Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden eller på FN:s hemsida om de Globala Målen. 

Tack för att du bidrar till renare hav. 

 

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500