Puls säkrar banvallen, Malmö

Puls säkrar banvallen, Malmö

På uppdrag av Infranord har Puls sedan några veckor tillbaka arbetat vid stambanan i Malmö för att säkra banvallens bärighet.  

Puls säkrar banvallen i Malmö

Ökade nederbördsmängder har gjort att en stor mängd vatten samlats vid ett område i utkanten av banvallen. På grund av det har våra olika avdelningar utfört följande:

💧Bortforsling av stora mängder vatten, för att förhindra att vattnet påverkar banvallens bärighet.

💧Spolning och rotskärning för att få bort orenheter och maximera ledningarnas kapacitet.

💧Ledningsinspektion och -sökning för att statusbedöma ledningarna samt bedöma behov av framtida åtgärder.

💧Mätning av vattengången för att kontrollera att det på sikt ska kunna borras under banvallen, för att kunna leda bort överflödigt vatten genom de befintliga ledningarna.

Tack vare ett gott samarbete mellan våra olika avdelningar, med kunniga och erfarna medarbetare, kan vi nu fortsätta arbetet med att säkra banvallens bärighet.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500